Tinklalapis lietuviams Saaro krašte, jo apylinkėse ir visiems besidomintiems. Tvarkomas privačia iniciatyva
Saaro krašto (Saarlando) lietuviai  
 
 

Narystė

21.06.2018 00:42 (UTC)
   
 


Narystė

Kiekvienas Saarlande gyvenantis lietuvis (kilęs iš Lietuvos ir pan.) laikomas pasyviuoju VLB Saarlando apylinkės nariu, o užsiregistravusieji bendruomenėje bei susimokėję kasmetinį solidarumo mokestį laikomi aktyviais nariais.

Tapti Vokietijos lietuvių bendruomenės Saarlando apylinkės aktyviu nariu - verta:

Jums garantuojamas nemokamas bendruomenės informacijų leidinys,  detali informacija apie renginius, visapusė tarpusavio pagalba, įvairūs paskatinimai, nemokamas naudojimasis apylinkėje turimais leidiniais ir pan.
Be to, aktyvūs nariai sprendžia visus klausimus, susijusius su apylinkės veikla, kurią koordinuoja iš mūsų pačių tarpo kasmet perrenkama valdyba.Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. 
Nariu tampama, susipažinus su
VLB Statutu, padavus raštišką pareiškimą  ir susimokėjus nario mokestį.

VLB nariais gali būti priimami ir  Saarlando apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi tiesiogiai į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą. 

Nariai moka solidarumo įnašą. 
Šiuo metu VLB jis yra nustatytas € 24,- per metus. (Nedirbantiesiems € 12,-). Studijuojantieji ir nepasiturintieji gali būti nuo solidarumo mokesčio mokėjimo atleisti. 
30% nuo įnašo tenka VLB reikmėms.

Jūs galite mokėti ne nario mokestį, o paaukoti apylinkei ar pačiai VLB. Tokiu atveju Jums bus tai atskaičiuojama nuo mokesčių (aukos kvitas bus išrašomas)


Jei norite tapti Vokietijos LB nariu, užpildykite nario pareiškimo anketą (žemiau esantį formuliarą nukopijuokite į World dokumentą, užpildykite ranka, įskaitomai) ir pasiųskite ją Saarlando apylinkės valdybai arba tiesiai Vokietijos LB valdybai.
Pareiškimo formuliarą galime ir atsiųsti.


Pareiškimas


 

 

 

 

 VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Saarlando apylinkės Pirmininkui Pareiškimas

Aš,.........................................................................................................................
(vardas ir pavardė) 

gimęs(usi)..........................................................................................
(gimimo data ir vieta) gyvenantis(i)................................................................................
(adresas Vokietijoje)
tel./fakso nr...........................................................................................................

prašau priimti mane pilnateisiu nariu(e) į Vokietijos Lietuvių Bendruomenę.

Įsipareigoju mokėti nustatytą Bendruomenės solidarumo įnašą arba aukoti nemažesnę sumą Bendruomenės reikalams.
Su Bendruomenės statutu esu susipažinęs(usi). Bendruomenės tikslas, aptartas statuto l §, man yra žinomas ir priimtinas.

........................................ ...........................................
Vieta ir data Pareiškėjo(s) parašas


Pareiškimas tenkinamas/atmetamas. Pareiškėja(s) laikoma(s) pilnateisiu Bendruomenės nare (iu) nuo
.................................................................................

.............................................................................................................................................................
(Data) (apylinkės pirmininko parašas) (apylinkės sekretoriaus parašas)

Dėmesio!
Jei prašymas atmetamas, žemiau surašykite priežastis ir aplinkybes, dėl kurių prašytojas negalėjo būti priimtas į Vokietijos Lietuvių Bendruomenę, ir pasiųskite Vokietijos LB Valdybai galutiniam sprendimui.
Jei prašymas patenkintas, surašykite visus pareiškėjo šeimos narius su vardais ir gimimo datomis.
Šeimos nariai:
Vardas Gimimo data

 

 
  Navigacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieta Jūsų reklamai
***
 
Deutsche Version 


  Werbung
  Šiandien

Dienos vardadieniai -
Dienos patarlė:

  Orai
VILNIUJE Click for Vilnius, Lithuania ForecastIR Kitur:

Direkteingabe Stadt
  Lankytojai
Nuo 2009.02.22, šio skaitliuko įdėjimo čia, mus aplankė: free counters
Nuo tinklapio sukūrimo 2008.08.20 čia buvo užsukę 140242 Besucher (439013 Hits) lankytojų
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=