Tinklalapis lietuviams Saaro krašte, jo apylinkėse ir visiems besidomintiems. Tvarkomas privačia iniciatyva
Saaro krašto (Saarlando) lietuviai  
 
 

Bendruomenė

21.06.2018 00:46 (UTC)
   
 

Saarlando lietuvių apylinkė yra 
Vokietijos lietuvių bendruomenės ( VLB )  padalinys  Anksčiau Saarlande gyvavusi Lietuvių apylinkė buvo užgesusi. 
Pagal LKI (Lietuvos Kultūros Instituto) duomenis, iki šiol buvo dveji bandymai čia kurti lietuvių apylinkę:
1961 ir 1967 metais. Medžiaga šia tema yra ruošiama, bus paskelbta  tinklalapy.

2008m. spalio 18d. susitikimo metu LB apylinkė buvo vėl įsteigta, tiksliau atkurta, o gruodžio 5d.  VLB Valdybos nutarimu Nr.550 oficialiai patvirtinta. 
Apylinkės istorijaŠiuo metu Saarlando apylinkės valdybos sudėtis yra sekanti:

Pirmininkė - Laima Rui
 
Sekretorė - Ruzgytė Laura
Iždininkė - Ilona Kannengiesser
 
 

Į apylinkės valdybą išrinkti ir sekantys asmenys:

                Atsakinga už vertimus apylinkei – I.Toleikytė-Gross

                Atsakingas už vokiškąją spaudą – W.Rui

                Atsakinga už biblioteką bei medioteką – D.Schütz

Apylinkės valdyba dirba visuomeniniais pagrindais
(t.y. savanoriškai, be atlygio),
renkama mūsų pačių, ji atstovauja apylinkei, tvarko oficialius reikalus.

Atkurta apylinkė tikisi suvienyti čia gyvenančius lietuvius bendrai veiklai, išlaikant bei puoselėjant lietuviškas tradicijas, papročius bei lietuvių kalbą; 
 
Palaikydami kontaktus, galėsime :
*
visi bendrauti
*
keistis reikalinga informacija
*
informuoti vieni kitus apie svarbius įvykius Saarlande
*
rengti įvairius renginius ir pan.

Būtų šaunu, jeigu taptume ir pirminiu atramos tašku, informaciniu centru naujai atvykstantiems iš Lietuvos. Tuo tikslu renkamos įvairios informacijos, registruojamasi apmokymo seminaruose, domimasi kitomis galimybėmis.

Kadangi patys jokių ypatingų informacijų bei pagalbų teikti dar negalime (išskyrus surinktas),  galime tiesiog padėti užmegzti kontaktus su šiais informacijos bei patarimų, pagalbos  centrais.

Tapk nariu!


Konkretesnė informacija apie apylinkių bei pačios VLB veiklos sistemą pateikta apačioje.
 
 


Kiekviena Vokietijos šalyje susikūrusi apylinkė veikia, vadovaudamasi  Vokietijos lietuvių bendruomenės Statutu.

 
Statuto nuostatos Saarlando krašto apylinkei

Šalia jų - apylinkės pareiga garsinti Lietuvos vardą, prisidėti puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius Lietuvos ir Vokietijos santykius bei turizmą.


VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Tikslai ir uždaviniai

 
Vokietijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, turinčios savo padalinius 37-iuose pasaulio kraštuose, dalis. Ji vienija visus Vokietijoje gyvenančius lietuvius ir atstovauja jų interesams.

Bendruomenės tikslai:


Burti po visą Vokietiją pasklidusius lietuvius bendriems
   užmojams ir bendravimui tarpusavyje.
 
*
 Išlaikyti tautiškumą:
  - skatinti lietuvių kalbos vartojimą ir jos mokymąsi;
  - puoselėti lietuvišką auklėjimą bei lavinimąsi;
  - nepamiršti tėvynės tradicijų;
  - steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes,
    bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą;
  - rengti studijų dienas, parodas ir kitus kultūros renginius
    vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu.
 
Atstovauti Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir
   socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose.
 
Rūpintis pagalbos reikalingais tautiečiais,
   ypač naujai atvykstančiais į Vokietiją.
 
Skatinti lietuvių ir vokiečių bendradarbiavimą kultūrinėje srityje; skleisti
   žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamojo krašto žmonėms.
 
Padėti Lietuvai, įžengusiai į Europą, atitinkamai įtaigojant
   krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuotaikas.Šaltinis: 
Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) tinklapis
http://www.voklb.de/


Lietuviai Vokietijoje
Lietuviai pasaulyje

 

 
  Navigacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieta Jūsų reklamai
***
 
Deutsche Version 


  Werbung
  Šiandien

Dienos vardadieniai -
Dienos patarlė:

  Orai
VILNIUJE Click for Vilnius, Lithuania ForecastIR Kitur:

Direkteingabe Stadt
  Lankytojai
Nuo 2009.02.22, šio skaitliuko įdėjimo čia, mus aplankė: free counters
Nuo tinklapio sukūrimo 2008.08.20 čia buvo užsukę 140242 Besucher (439026 Hits) lankytojų
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=