Tinklalapis lietuviams Saaro krašte, jo apylinkėse ir visiems besidomintiems. Tvarkomas privačia iniciatyva
Saaro krašto (Saarlando) lietuviai  
 
 

Veiklos kronika

21.06.2018 00:39 (UTC)
   
 


Susitikimų bei veiklos kronika

Naujausia data viršuje, nuotraukas rasite albume.2009
Gruodžio 14 d. tarp oficialių apylinkės narių surengiama Kalėdinė loterija laimėti dviems kelialapiams į Karališkąją Rezidenciją Birštone. Laimėtojai - Gražina ir Beata.


 

Gruodžio 5 d. surengiamas Kalėdinis susitikimas, pateikiant lietuviškas žiemos švenčių tradicijas.


 

Lapkričio 6-8 dienomis apylinkės atstovės L.Rui ir V.Šavelienė dalyvauja VLB darbuotojų suvažiavime Miunchene


 

2009 rugsėjį - 2010 vasarį apylinkės pirmininkė lanko seminarus migrantinėms iniciatyvoms su tikslu susipažinti su Vokietijos darbo bei mokslo struktūra, socialine sritimi ir informaciją perteikti apylinkėms nariams. 

Spalio 3 dienos susitikimo metu perrinkta VLB Saarlando apylinkės valdyba 2009-2010 metams. Jos sudėtis dabar : pirmininkė L.Rui, sekretorė I.Kannengiesser, iždininkė D.Czech. Tuo pačiu atšvęsta apylinkės 1 metų sukaktis.
 

 Rugsėjo 29 d. interkultūrinės savaitės Noinkircheno apskrity proga šiame mieste paruoštas informacinis stendas apie Lietuvą


Rugsėjo 18 dieną trys apylinkės narės dalyvavo migraciniame ture, organizuotame Saaro krašto Atvykėlių bei integracijos biuro, kt. organizacijų.

 


 

Liepos 4 vietiniai lietuviai, jų šeimų nariai bei draugai

šventė

Lietuvos vardo 1000-metį, prisijungdami prie Tautiškos giesmės giedojimo idėjos
Birželio 24 Saarbriukeno universiteto renginy "Global Village" dvi studentės, besimokančios čia vienerius metus pagal mainų programą, šauniai pristatė Lietuvą


Balandžio 4 dieną įvyko šaunus

Pavasarinis susitikimas Saarlando apylinkėje Ottweiler miestelyKovo 14 d. vykome į Liuksemburgą, - apsilankyti
Tautų, kultūrų bei migracijos festivalyje ir susipažinti su Liuksemburgo lietuvių bendruomenės atstovais. Apžiūrėjome Liuksemburgo senamiestį.  

Kovo 13 d. apsilankome Lietuvoje gimusio, Frankfurte gyvenančio pianisto

Vadimo Chaimovičiaus koncerte Ottweiler mieste.

 


Kovo 10 d. apylinkėje įvyko Lietuvos žymių datų ( Tūkstantis metų Lietuvos vardui, Vilnius kultūros sostinė 2009) bei pačios Lietuvos

pristatymas.

 

 

Kovo 7 dieną perrinkta valdyba: pirmininkė Laima Rui, sekretorė Ludmila Hayo, iždininkė Virginija Šavelienė, valdybos narys Mindaugas Binkis.

 Vasario 28. dalyvavome
Visuotiniame Nepriklausomybės dienos minėjime Lampertheim-Hiutenfelde.
VLB tinklalapis:  
"Nepriklausomybės minėjimas – tūkstantmečių kryžkelėje"
Stebėjome gražią
programą
Mūsų nuotraukos


 

Vasario 13 dieną dalyvaujama renginyje "Hallo, Litauen!" Lampertheime-Hiutenfelde, grįžtant aplankant Heidelbergą. 
Straipsnis:

Hallo Litauen!“ renginys sulaukė didelio vokiečių susidomėjimo.

 


 

 Vasario 11 dieną kartu su Ottweiler internacionaline moterų grupe suruošiamas informacinis renginys integracijos Vokietijoje tema.

Nuotraukos

 


 

 2008


Gruodžio 16 d.  atšvenčiame VLB Saarlando apylinkės steigimo oficialų patvirtinimą bei artėjančias Kalėdas.
Saarlando apylinkės šventė .

Nuotraukos

 


 

  Lapkričio 28-30 dienomis apylinkės atstovai L.Rui ir M.Binkis dalyvauja VLB darbuotojų suvažiavime Bonoje. Nuotraukos

 


 

 Spalio 19 dieną aplankome koncertą Sarbriukeno Bazilikoje jos 250 jubiliejaus proga. Gera proga arčiau susipažinti su miestu.

 


 

 Spalio 18 d.   buvo suorganizuotas susitikimas Ottweilerio miestely. Jo metu įsteigta Saarlando krašto lietuvių apylinkė, išrinkta pirmoji valdyba: pirmininkė L. Rui, sekretorė E. Rose, kasininkas M. Binkis.  Nuotraukos

 


 

 2008 liepos 11 diena,  Saarbriukenas.  Grupelės lietuvių, gyvenančių Saarlande,susitikimas. 

 


 

 

 


 
  Navigacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieta Jūsų reklamai
***
 
Deutsche Version 


  Werbung
  Šiandien

Dienos vardadieniai -
Dienos patarlė:

  Orai
VILNIUJE Click for Vilnius, Lithuania ForecastIR Kitur:

Direkteingabe Stadt
  Lankytojai
Nuo 2009.02.22, šio skaitliuko įdėjimo čia, mus aplankė: free counters
Nuo tinklapio sukūrimo 2008.08.20 čia buvo užsukę 140242 Besucher (439004 Hits) lankytojų
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=